Adatkezelési tájékoztató

A „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a magyaranyero.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon elérhető „MAGYAR A NYERŐ” online Program (a továbbiakban: Program) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Programmal, valamint a Weboldalon elérhető egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást.

A Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1. Az adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft.

Székhelye: 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 105.

Cégjegyzékszám: 11-09-016954

E-mail címe: info@amagyartermek.hu

2. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó információk

A. Regisztráció

A Programban történő regisztrációval (a továbbiakban: Regisztráció) a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatok felhasználásával profilalkotás céljából elektronikus levél kiküldéséhez kapcsolódó direkt marketing adatbázist építsen és ennek keretében Adatkezelő személyre szabott és a Felhasználó érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön a Programmal, illetve az Adatkezelő, valamint az Adatkezelő partnerei (a továbbiakban: Partner) termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban a Felhasználó által megadott e-mail címre.

A Regisztráció során a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében,hogy a Programban regisztrálni tudjon.

Kezelt adatok köre (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • név (vezetéknév, keresztnév) *;
 • születési dátum*;
 • e-mail cím*;
 • irányítószám*;
 • telefonszám;
 • jelszó*.

Az adatkezelés célja: Adatkezelő célja, hogy a Regisztráció során megadott, illetve a Felhasználói fiókban rögzített személyes adatok felhasználásával profilalkotáson alapuló direkt marketing adatbázist építsen és ennek keretében személyre szabott és a Felhasználó érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön a Programmal, illetve az Adatkezelő, valamint a Partnerek termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Programmal összefüggésben, a Program időtartama alatt, a Felhasználók regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás (e-mailben, opcionálisan telefonon vagy írásban) és adminisztráció céljából kezeli. Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az adatokat a Program befejezéséig kezeli, illetve addig, amíg a Felhasználó nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez utóbbi esetben a Felhasználó a Programban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

Amennyiben a Felhasználó a Programban történő részvétel ideje alatt azt kéri, hogy direkt marketing céljából Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg, Adatkezelő a Felhasználó Felhasználói fiókját megszünteti, valamint az abban tárolt személyes adatait törli, tekintettel arra, hogy a direkt marketing célú megkereséshez való hozzájárulás a Regisztráció és ezáltal a Program nyújtotta szolgáltatások és előnyök igénybevételének feltétele. Felhasználó bármikor törölheti profilját, vagy kérheti, hogy Regisztrációját és Felhasználói fiókját, valamint az abban tárolt személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Tájékoztatás a profilalkotással összefüggésben: Az Adatkezelő célja, hogy a Felhasználók olyan tartalmat kapjanak elektronikus levél útján, amely minél inkább kapcsolódik a Felhasználó elvárásaihoz, vásárlási szokásaihoz, hiszen ennek segítségével hatékonyabban és felhasználóbarát módon tudja biztosítani a Programmal kapcsolatos szolgáltatásait a Felhasználók részére. Az Adatkezelő megítélése szerint a Felhasználó érdekeit is szolgálja a profilalkotáson alapuló adatkezelés, hiszen számára is sokkal előnyösebb és hasznosabb, ha az általa megadott és a Felhasználói profilban rögíztett adatok felhasználásával kap az Adatkezelőtől direkt marketing tartalmat, mintha minden regisztrált Felhasználó számára ugyanolyan tartalmú marketing levél érkezne. Az Adatkelő megítélése szerint az adatkezelés a Felhasználók szempontjából nem korlátozó. A Felhasználó az adatkezelés megkezdése előtt számíthat az adatkezelés bekövetkezésére, hiszen a profilalkotáson alapuló adatkezelés a Programba történő regisztráció feltétele és a regisztráció során a részvételi szabályzat és az adatkezelési tájékoztató megismerése során megfelelő tájékoztatást kap a Programban való részvétel és az adatkezelés feltételeiről. A Felhasználó a profilalkotáson alapuló, személyre szóló célzott reklámok, ajánlatok küldése által olyan, az érdeklődésének megfelelő információk birtokába juthat, amelyek segítségével hatékonyan és elvárásainak, céljainak megfelelően veheti igénybe az Adatkezelő szolgáltatásait, illetve tájékozódhat az Adatkezelő és partnerei szolgáltatásairól, termékeiről, ajánlatairól. Az Adatkezelő minden esetben biztosítja a Felhasználó jogait (így különösen a tiltakozás jogát) a 4. pontban foglaltaknak megfelelően.

B. Felhasználói fiók

Kezelt adatok köre:

Sikeres Regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Felhasználói fiókját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a Felhasználó Regisztráció során megadott adatai
 • a Felhasználó Program során megadott adatai
 • a Program során szervezett egyes nyereményjátékokban történő részvétellel kapcsolatos adatok (feltöltött kód típusa, vásárlás helyszíne, időpontja, vásárolt termék megnevezése, illetve egyes áruházláncok esetében az arra vonatkozó információ, hogy a Felhasználó törzsvásárló-e)

Az adatkezelés célja: Felhasználói fiók használata során a Felhasználók módosíthatják megadott adataikat, jelentkezhetnek a Programban meghirdetett nyereményjátékokra, törölhetik Felhasználói fiókjukat.
A Felhasználói fiókban tárolt adatokat az Adatkezelő a profilalkotás során felhasználja annak érdekében, hogy minél inkább személyre szabott ajánlatokat küldhessen a Felhasználó részére.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó nem kéri az adatai (Felhasználói fiókja) törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

C. Kapcsolatfelvétel

Kezelt adatok köre:

A Weboldalon erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatot fel tudja venni, a Programról, az Adatkezelő szolgáltatásairól tájékoztatást kapjon. A kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása lehetséges(a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • üzenet*;
 • mobiltelefonszám.

Az adatkezelés célja: A Programmal, illetve az Adatkezelő egyéb szolgáltatásával, tevékenységével kapcsolatos információk biztosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználó tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével, Programmal kapcsolatos észrevételek kezelése.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kétoldalú kommunikáció befejezésétől, lezárásától számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

D. Hírlevél feliratkozás

Kezelt adatok köre:

A Weboldal erre szolgáló felületén a Felhasználónak lehetősége van feliratkoznia az Adatkezelő hírlevelére, amely során a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név*;
 • e-mail cím*.

Az adatkezelés célja: a Programmal, az Adatkezelővel és tevékenységével kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A hírlevéről a Felhasználó a hírlevél „Leiratkozás” lehetőségének használatával, illetve írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az Adatkezelő a leiratkozó Felhasználó minden adatát haladéktalanul törli.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

E. Panaszkezelés során

Kezelt adatok köre:

 • írásbeli panasz esetén:
  • név;
  • levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím;
  • panasz tárgya és tartalma.
 • szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni, Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza:
  • név;
  • lakcím;
  • panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma;
  • panasz egyedi azonosítószáma.

Adatkezelés célja: Az adatkezelés célja fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a panaszos személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

Adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §-a.

Adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ az Adatkezelő 3 (három) évig köteles megőrizni.

3. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • Tárhely szolgáltató adatai:
  Cím: WEBGARDEN Kft.
  E-mail cím: office@webgarden.hu
  Adatfeldolgozás célja: weboldal működéséhez szükséges tárhely biztosítása, Weboldal üzemeltetése
 • Hírlevélküldő szolgáltató adatai:
  Cím: NeoSoft Kft.
  E-mail cím: info@neosoft.hu
  Adatfeldolgozás célja: hírlevelek küldése
 • Digitális marketing szolgáltató adatai:
  Cím: iWebMa Magyarország Kft.
  E-mail cím: webma@iwebma.com
  Adatfeldolgozás célja: weboldal hirdetéseinek kezelése, kattintás alapú online kampányok (Pay per Click (PPC))
 • Szolgáltató adatai:
  Cím: Google (Google Analytics)
  Elérhetőség: https://www.google.com/about/datacenters/
  Adatfeldolgozás célja: weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)
 • Szolgáltató adatai:
  Cím: Facebook
  Elérhetőség: Facebook Inc.
  Adatfeldolgozás célja: weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

4. A Felhasználó jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ha a Felhasználó kéri, az Adatkezelő kiexportálja PDF és/vagy CSV formátumban a kezelt adatokat.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Profilalkotáshoz kapcsolódó jogok

Adatkezelő által folytatott, automatizált adatkezelésen alapuló profilalkotás esetén a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy

 • az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,
 • az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze,
 • az Adatkezelő profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló döntésével szemben kifogást nyújtson be.

Adatkezelő intézkedése a Felhasználó kérelmével összefüggésben

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

6. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az 1. pontban meghatározott elérhetőségekre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

8. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a GDPR rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2022.

MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft.
Adatkezelő